Program Oto Szczęśliwi Geniusze to nauka koncentracji i uważności podczas procesów zespołowych, gier i zabaw, nauka komunikacji i tolerancji dla różnic. Podstawą realizacji programu są: zdrowy rozsądek, głęboka znajomość psychologii dziecka, trening uważności Mindfulness oraz metoda wychowawcza oparta na Pozytywnej Dyscyplinie.