Wakacje Szczęśliwych Geniuszy

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z ofertą wyjazdu wakacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z autorskim programem Oto Szczęśliwi Geniusze. Wakacje 2024 spędzimy w Ośrodku Wypoczynkowym Dal-Sol, gdzie każdy Szczęśliwy Geniusz będzie miał możliwość zbierania swojej mocy (przy pomocy kamyczków mocy) poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzone podczas wyjazdu. Program zawiera w sobie elementy psychologii, jogi, porozumienia bez przemocy, Pozytywnej Dyscypliny oraz StrengthsFinder i wielu innych. Charakterystyczną cechą wyjazdów Szczęśliwych Geniuszy jest rodzina atmosfera oraz poczucie akceptacji siebie i innych. Zapraszamy do zapoznania się.

Rekomendacje

  Zapisy na Wyjazd

  Dane Rodzica
  Format: +48-XXX-YYY-ZZZ
  Dane Dziecka
  Format: DD/MM/RRRR


  Dane Drugiego Dziecka
  Format: DD/MM/RRRR


  Dane Trzeciego Dziecka
  Format: DD/MM/RRRR


  Ja, deklaruję za siebie i/lub za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że otrzymałem, zapoznałem się z treścią i akceptuję:

  • Ofertę imprezy oraz Warunki Uczestnictwa Organizatora „OTO SZCZĘŚLIWI GENIUSZE”
  • Klauzulę informacyjną zawierającą obowiązkowe informacje na temat przetwarzania danych przez ich administratora Wojciecha Cywińskiego, ul. Królowej Marysieńki 31/9, 02-954 Warszawa.
  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzone uchwałą nr 6/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z 16.02.2015 roku zmienione aneksem nr 1 z 15.12.2015 roku oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ zatwierdzone uchwałą Nr 17/Z/2013 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A z 27.03.2013 roku zmienione z aneksem nr 1 z 17.06.2015 roku oraz aneksem nr 2 z 15.12.2015 roku, stanowiące załącznik do niniejszej umowy. Uczestnicy imprez krajowych ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW – do 10 000 PLN). Wyrażam zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.)