Charakterystycznym dodatkiem programu Szczęśliwych Geniuszy są

KAMYCZKI MOCY

Błyszczące, kolorowe szkiełka o różnej wielkości i gramaturze

System kamyczkowy pokazuje dziecku, jaką moc zdobyło. Przedstawienie tego w sposób obrazowy jest konieczne na pewnym etapie rozwoju dziecka i wynika z jego postrzegania świata. Atrakcyjna opowieść o kamyczkach i mocy wskazuje, jak stawać się lepszym, pracując nad sobą. Dzięki niej dzieci dowiadują się, że w kamyczkach nie ma ukrytej siły, a znajduje się ona w ich wnętrzu. Kamyczki są tylko wyobrażeniem, ile umiejętności i wiedzy już zdobyli. W konsekwencji posiadania coraz większej mocy ich życie zaczyna się zmieniać. Umiejętności społeczne i samoświadomość przyczynią się do tego, że inni będą chcieli się z nimi przyjaźnić. Wpłyną na lepsze oceny w szkole i zaradność w trudnych sytuacjach. Dzięki pozytywnemu myśleniu i zaangażowaniu ich marzenia zaczną się spełniać.

Opiekun z Kamyczkami

Motywacja zewnętrzna w postaci kamyczków stwarza zaangażowanie i determinację do wykonania często trudnych ćwiczeń u dzieci znajdujących się na określonym etapie rozwoju. Te z kolei wzmacniają niżej wymienione umiejętności społeczne:

Opiekun z Kamyczkami

Kamyczki to tylko świecące szkiełka i nie spełniają życzeń czy zachcianek. Jednak pozwalają odkryć dziecku pokłady radości, szczęścia i satysfakcji z wykonanego zadania. Są symbolem ich wkładu, działania, zdobywania nowych umiejętności. To odpowiedź na potrzebę fantazjowania i myślenia obrazowego, jako przywilej i prawo dzieci. Ich celem jest wspieranie dojrzewającej motywacji wewnętrznej, aby działać nie dlatego, że coś się z tego będzie mieć, a dlatego, że dzięki temu życie nasze lub innych stanie się bardziej wartościowe. Dzięki wzrostowi świadomości kamyki zaczynają być miłym dodatkiem do zajęć, aż przestają mieć znaczenie i stają się tylko pamiątką.

Chcesz być na bierząco z tym co się dzieje u Geniuszy ?

Juz dziś zapisz się do naszego newslettera.

Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest Oto Szczęśliwi Geniusz Wojciech Cywiński, ul. Królowej Marysieńki 31/9, 02-954 Warszawa. Administrator przetwarza dane zgodnie z Klauzulą Informacyjną.

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych z formularza kontaktowego

  • 1. Administratorem danych osobowych jest Wojciech Cywiński, ul. Królowej Marysieńki 31/9, 02-954 Warszawa
  • 2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
  • 3. Kategorie danych osobowych obejmują w tym przypadku: imię i nazwisko, adres e-mail.
  • 4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT ( jeśli tak będzie to nazwa firmy, adres)
  • 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
  • 6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
  • 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);]
  • 9. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
  • 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;